logo

Internetové prezentace

Myslíme na Vaše návštěvníky
zákazníky
infoKontaktscisoft.cz
602 933 740

Toto jsou komentáře k tabulce analyzující užitnou hodnotu internetových stránek v závislosti na technologii zhotovení internetové prezentace. Samotná tabulka je znovu uvedena níže.

Užitná hodnota internetové prezentace

Prestiž

Po kvalitním templátu (šabloně) je možné sáhnout i u prezentace jejímž hlavním cílem je zvýšení prestiže. Dobré templáty bývají esteticky velmi působivé a jejich zhotovení byla věnována velká pozornost. Pokud je však úkolem internetové prezentace vystihnout styl firmy, měla by dána přednost originální propracované grafice.

Údržba

Dynamické internetové prezentace jsou osazeny administračním prostředím. Proto je lze jejich obsah snadno aktualizovat bez jakékoliv znalosti programování. Je možné jednoduše upravovat i celkový vzhled webu. Podmínkou je aby internetová prezentace maximálně využívala technologii CSS, jak je tomu u našich stránek s propracovanou i jednoduchou grafikou.

Návštěvnost z vyhledávačů

Pro dobré umístění ve vyhledávačích je nutno internetové stránky optimalizovat. Pro zhotovení statické i dynamické internetové prezentace jsou použity podobné optimalizační techniky, dynamické prezentace však umožňují aplikaci dalších speciálních postupů.

Rychlost načítání

Trvá-li načítání webové stránky příliš dlouho, uživatel jej přeruší. Doba načítání se zvyšuje s velikostí stránky. Na rozdíl od komerčních templátů, pro zhotovení stránek s jednoduchou i propracovanou grafikou používáme technologii CSS a velikost jejich kódu je proto minimální.

Oslovení návštěvníka

O tom, zda návštěvníka web zaujme, obvykle rozhoduje již první dojem. Objednáte-li si zhotovení dynamické internetové prezentace, budete mít výrazně širší možnosti jak uživatele oslovit a upoutat. Podobně je důležitá dokonalá grafika internetové prezentace, která znatelně zvyšuje celkovou důvěryhodnost.

Přesvědčivost

O přeměně návštěvníka na zákazníka rozhoduje i celková přehlednost a uživatelská přívětivost prezentace. Dynamický web s propracovanou grafikou zde pochopitelně poskytuje mnohem větší možnosti.

Užitná hodnota internetových stránek
  Kód stránek + CSS Použitá grafika
Statický Dynamický Propracovaná Jednoduchá Templát
Prestiž
Údržba    
Návštěvnost z vyhledávačů      
Rychlost načítání
Oslovení návštěvníka  
Přesvědčivost
Užitná hodnota webu 7 17 15 10 7
 
     © 2004 Scisoft