logo

Webdesign

Myslíme na Vaše návštěvníky
zákazníky
infoKontaktscisoft.cz
602 933 740

Webdesign a užitná hodnota internetových stránek

Webdesign přizpůsobujeme účelu, který má web plnit, tedy zda je jeho primární funkce především reprezentační, informační nebo obchodní. V této souvislosti velmi záleží na metodách, kterými bude web vytvořen.
Následující tabulka se týká webu zhotoveného podle standardních postupů používaných v naší firmě - web využívá technologii CSS a internetové stránky jsou optimalizovány pro vyhledávací roboty.

Užitná hodnota internetových stránek
  Kód stránek + CSS Použitá grafika
Statický Dynamický Propracovaná Jednoduchá Templát
Prestiž
Údržba    
Návštěvnost z vyhledávačů      
Rychlost načítání
Oslovení návštěvníka  
Přesvědčivost
Užitná hodnota webu 7 17 15 10 7

Vysvětlivky k tabulce Užitná hodnota internetových stránek

Webdesign podle úrovně grafiky

Internetové stránky s propracovanou grafikou

Webdesign se vyznačuje propracovanými grafickými detaily. Grafické prvky jsou použity k vystižení stylu firmy nebo instituce. Takové internetové prezentace jsou atraktivní, ale přitom neobsahují zbytečné prvky vedoucí k pomalému načítání stránek a následné ztrátě uživatelů. Jedná se o řešení šité na míru, takže prezentace s propracovanou grafikou vyhovující pro účely obchodní i reprezentační.

Internetové stránky s jednoduchou grafikou

Webdesign s jednoduchou grafikou je v současnosti na internetu dosti rozšířený trend vycházející z názoru, že uživatele nezajímají webové stránky jako takové, ale informace na nich obsažené. Vyhovuje všude tam, kde internetové stránky neplní převážně reprezentační účely.

Internetové stránky založené na templátech (šablonách)

Templáty jsou návrhy internetových stránek, které si nezávisle na sobě zakoupilo a používá několik různých webových sídel. Při použití hodnotných templátů lze dojít k velmi uspokojivým výsledkům, zvláště pokud mají internetové stránky především reprezentační úlohu.

Internetové stránky podle způsobu kódování

Statická stránka

Text statické webové stránky nelze měnit beze změny jejího kódu. Použití CSS však velmi usnadňuje údržbu jak konkrétní webové stránky tak celé internetové prezentace.

Jednoduchý objednávkový formulář.

Tento formulář se od statické internetové stránky liší schopností převzít data od uživatele, zkontrolovat jejich platnost a odeslat údaje na zvolenou e-mailovou adresu.

Plně editovatelná stránka.

Text i vzhled takovéto webové stránky můžete jednoduše upravovat po internetu pomocí námi dodaného editoru.

Dynamická stránka.

Typ plně interaktivní internetové stránky komunikující s uživatelem a reagující na jeho akce. Obsah interaktivních webových stránek je obvykle generován z údajů uložených v databázi. Dynamické internetové stránky lze použít pro většinu webových aplikací, častým příkladem je třeba internetový obchod.


Pro zhotovení internetové prezentace je většinou využito několik typů webových stránek.

Technologie pro tvorbu internetových prezentací

Dynamické webové stránky vytváříme s použitím moderních a cenově optimálních internetových technologií - programovacího jazyka Php a databáze MySQL. Maximální nasazení techniky CSS (Cascade Style Sheets) zaručuje snadnou údržbu a flexibilitu internetových stránek. Respektujeme uznávané webové standardy - webové stránky budou kompatibilní i s budoucí generací internetových prohlížečů.

 
XHTML 1.1     © 2004 Scisoft